သားေလး ပညာတတ္ၿပီး အႏုပညာရွင္ ျဖစ္ရင္ ဝမ္းသာမယ့္ မယ္လိုဒီ

"သားေလးက ငယ္ေသးေတာ့ ဘာဝါသနာပါမွန္း မသိရေသးဘူး။ ပညာလည္း တတ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ လုပ္ရင္ေတာ့ ဝမ္းသာမယ္။ သူ႔အေဖကေတာ့ ေက်ာင္းကိစၥပဲ ေဆြးေႏြးတာ မ်ားတယ္" လုိ႔ သားေလး သိဒိၶစစ္ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မယ္လိုဒီ ႏွင့္ ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Actress Melody talks about her son, Siddhi Sitt #Melody #SiddhiSitt #MyanmarActress

Posted by Myanmar Celebrity on Wednesday, May 29, 2019

“သားေလးက ငယ္ေသးေတာ့ ဘာဝါသနာပါမွန္း မသိရေသးဘူး။ ပညာလည္း တတ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ လုပ္ရင္ေတာ့ ဝမ္းသာမယ္။ သူ႔အေဖကေတာ့ ေက်ာင္းကိစၥပဲ ေဆြးေႏြးတာ မ်ားတယ္” လုိ႔ သားေလး သိဒိၶစစ္ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မယ္လိုဒီ ႏွင့္ ခဏတာ။

Myanmar Celebrity Update: Actress Melody talks about her son, Siddhi Sitt #Melody #SiddhiSitt #MyanmarActress

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္း (70) % ျပီးျပီ ဆိုတဲ့ ဘုဏ္းသိုက္

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္အတြက္ ဇာတ္ညႊန္းေရးေနတာ (70) ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ ျပီးေနပါျပီ။ အခ်က္အလက္ အားျဖင့္ မမွားေအာင္ သမိုင္း ပညာရွင္ၾကီးေတြနဲ႔ အထပ္ထပ္ စစ္ေဆး ထားပါတယ္။ စိတ္ပူတာက ဒီဇာတ္ညႊန္းထဲက အတိုင္း အ႐ုပ္ေပၚေအာင္ ႐ိုက္ႏိုင္မလား ဆိုတာပါ" လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာလာတဲ့ ဘုဏ္းသိုက္ ။ Myanmar Celebrity TV Update: #HponeThike #MyanmarActor

Posted by Myanmar Celebrity TV on Tuesday, May 28, 2019

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္အတြက္ ဇာတ္ညႊန္းေရးေနတာ (70) ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ ျပီးေနပါျပီ။ အခ်က္အလက္ အားျဖင့္ မမွားေအာင္ သမိုင္း ပညာရွင္ၾကီးေတြနဲ႔ အထပ္ထပ္ စစ္ေဆး ထားပါတယ္။ စိတ္ပူတာက ဒီဇာတ္ညႊန္းထဲက အတိုင္း အ႐ုပ္ေပၚေအာင္ ႐ိုက္ႏိုင္မလား ဆိုတာပါ” လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ရွင္ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာလာတဲ့ ဘုဏ္းသိုက္ ။

Myanmar Celebrity TV Update: #HponeThike #MyanmarActor